Cursus carnaval

In diverse plaatsen zijn ze begonnen met het her op laten leven van carnaval. Om weer carnaval te kunnen vieren is er sinds kort een lespakket uitgebracht, de cursus carnaval.

De cursus carnaval vieren

Wat houd een cursus carnaval in…echte brabanders en limburgers weten precies wat ze allemaal te wachten staat. Zo hebben ze in Uden het pakket “Fiste in Uje” ontwikkeld. Dit is een professioneel lespakket bestaande uit een map met 103 mooi vorm gegeven pagina’s, een cd en een dvd. In het eerste deel van de map worden de achtergronden van het carnaval belicht. Aan bod komen bijvoorbeeld het ontstaan, dialecten, motto’s en het idee achter haringhappen. Het tweede deel van de map is de didactische uitwerking. Op de cd staan carnavalsliedjes en op de dvd staan alle Ujese carnavalsevenementen. Het lespakket is geschikt voor alle groepen van de basisschool. Bij bepaalde opdrachten kan er zelfs met de hele school worden geparticipeerd. Het lespakket heet ‘Fiste in Uje’ en gaat over het carnavalsfeest in de gemeente Uden. Tegelijkertijd is het lesmateriaal zo algemeen dat het een goed beeld geeft van carnaval.